Skilsmisseskøde for kr. 1.700 inkl. moms.skilsmisseskøde

Står i foran at skulle skilles eller separeres – og skal en af jer overtage den tidligere fælles ejendom? Vi hjælper jer med at udarbejde et skilsmisseskøde således at den blivende part indtræder som eneejer af ejendommen og den udtrædende part frigøres fra sine hæftelser.  Vi er specialister i udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse; et skilsmisseskøde.

  • Udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse, separation eller samlivsophør – kr. 1.700 inkl. moms.

Ændring af ejerskab på baggrund af jeres aftaleskilsmisseskøde

Et skøde er effektueringen af hvad I har aftalt i forbindelse med skilsmissen eller separation. Disse aftaler kaldes for en bodelingsaftale eller en bodelingsoverenskomst. Jeres aftale er altså det regulerende dokument mellem jer som parter i en skilsmisse, skødet er effektuering af den del af aftalens indhold der vedrører den fælles bolig. Der gælder ingen formkrav til udarbejdelse af en aftale vedrørende deling af boet i forbindelse med skilsmisse og separation. Udarbejdelse af det nye skøde forudsætter dog at der er enighed om hvem der skal overtage ejendommen og på hvilke vilkår.

Vi sørger for at der bliver sat et praktisk punktum for jeres fælles ejendom, så I har mere tid til at få sat et mentalt punktum. Står I derfor i den situation, at enten du, eller din tidligere partner, skal overtage den tidligere fælles ejendom? Så hjælper vi med at effektuere det i overensstemmelse med jeres aftale.


Fastsættelse af købesum ved skilsmisseskilsmisseskøde

Ved tinglysning af det nye skøde skal der fastsættes en købesum for halvparten der overtages. I ekspeditionen vil den udtrædende part således være sælger og den overtagende part vil være køber. Købesummen fastsættes ved til halvdelen af den respektive andel af restgælden på ejendommen tillagt kontantbetalingen til den udtrædende part. Vi hjælper med at fastsætte en overtagelsessum der er retvisende for overdragelsen. Bestil vores hjælp til udarbejdelse af nyt skøde her.


Bankens godkendelse

Det er en forudsætning at banken godkender, at man går fra at have to debitorer på ejendommens lån til at der kun er én debitor. Ved udarbejdelse af nyt skøde hvor den ene part overtager ejerskabet af ejendommen, vil der kun være én til at hæfte for ejendommens lån. Det er derfor nødvendigt, at jeres bank har godkendt den blivende part som enedebitor ud fra dennes økonomi. Så snart banken har godkendt ekspeditionen, og at I i øvrigt er enige om forholdene, så kan der udarbejdes et skilsmisseskøde.