Skilsmisseskøde

Skal I skilles eller separeres og skal en af jer overtage den tidligere fælles ejendom? Vi hjælper jer med at udarbejde et skilsmisseskøde således at den blivende part indtræder som eneejer af ejendommen og den udtrædende part frigøres fra sine hæftelser.  Vi er specialister i udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse: et skilsmisseskøde.

Hvad indeholder et skilsmisseskøde?

Et skøde er effektueringen af hvad I har aftalt i forbindelse med skilsmissen eller separation. Disse aftaler kaldes for en bodelingsaftale eller en bodelingsoverenskomst. Jeres aftale er altså det regulerende dokument mellem jer som parter i en skilsmisse, skødet er effektuering af den del af aftalens indhold der vedrører den fælles bolig. Der gælder ingen formkrav til udarbejdelse af en aftale vedrørende deling af boet i forbindelse med skilsmisse og separation. Udarbejdelse af det nye skøde forudsætter dog at der er enighed om hvem der skal overtage ejendommen og på hvilke vilkår.

Vi sørger for at der bliver sat et praktisk punktum for jeres fælles ejendom, så I har mere tid til at få sat et mentalt punktum. Står I derfor i den situation, at enten du, eller din tidligere partner, skal overtage den tidligere fælles ejendom? Så hjælper vi med at effektuere det i overensstemmelse med jeres aftale.

Fastsættelse af købesum ved skilsmisse

Ved tinglysning af det nye skøde skal der fastsættes en købesum for halvparten der overtages. I ekspeditionen vil den udtrædende part således være sælger og den overtagende part vil være køber. Købesummen fastsættes ved til halvdelen af den respektive andel af restgælden på ejendommen tillagt kontantbetalingen til den udtrædende part. Vi hjælper med at fastsætte en overtagelsessum der er retvisende for overdragelsen. Bestil vores hjælp til udarbejdelse af nyt skøde her.

Bankens godkendelse

Det er en forudsætning at banken godkender, at man går fra to debitorer på ejendommens lån til at der kun er én debitor. Ved udarbejdelse af nyt skøde hvor den ene part overtager ejerskabet af ejendommen, vil der kun være én til at hæfte for ejendommens lån. Det er derfor nødvendigt, at jeres bank har godkendt den blivende part som enedebitor ud fra dennes økonomi. Så snart banken har godkendt ekspeditionen, og at I i øvrigt er enige om forholdene, så kan der udarbejdes et skilsmisseskøde.

Salg til tredjemand

Såfremt ejendommen skal sælges til tredjemand kan det anbefales at indhente en gratis og uforpligtende salgsvurdering hos en ejendomsmægler.

Fra Pjecen “Når vi skal skilles” fra Statsforvaltningen, nu Familieretshuset:

Enige eller uenige?

Når I skal separeres eller skilles, afhænger det videre forløb af, om I er enige eller uenige om at gå fra hinanden.

Hvis I er enige

Hvis I er enige kan I selv vælge, om I vil starte med at blive separeret, eller om I vil skilles med det samme. Hvis I vælger en separation først, og I stadig er enige om det, kan I når som helst søge om skilsmisse.

Man bliver ikke automatisk skilt efter en separation. Man skal derfor også sende en ansøgning om skilsmisse, såfremt man ønsker at blive skilt efter separation.

Hvis I ikke er enige

Hvis I ikke er enige om at gå fra hinanden, skal I først søge om separation. I kan dog blive skilt uden først at have været separeret – også selvom I ikke er enige – hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

  1. Den anden har været utro
  2. Du og din ægtefælle har boet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser
  3. Den anden har begået vold mod dig eller jeres børn
  4. Den ene af jer er allerede gift med en anden (bigami)
  5. Den anden har bortført jeres fælles barn til udlandet.

Efter 6 måneders separation, har I hver især ret til at blive skilt. Hvis I undervejs bliver enige om, at I vil skilles, behøver I alligevel ikke vente 6 måneder.

I bliver ikke automatisk skilt efter en separation. I skal derfor også sende en ansøgning om skilsmisse, når I ønsker at blive skilt efter separation.

Vilkårsforhandling

Hvis I er enige om at blive separeret eller skilt, og I også er enige om vilkårene, kan Statsforvaltningen uden videre lave en bevilling til jer. En bevilling er det juridiske dokument, der viser, at I nu er separeret eller skilt.

Hvis I ikke er enige om at blive separeret eller skilt, eller hvis I ikke er enige om vilkårene, skal I deltage i det, der hedder en vilkårsforhandling. Det er et møde i Statsforvaltningen, hvor I får vejledning, og hvor reglerne gennemgås.

Selvom I er enige om det hele, kan I vælge at komme til en vilkårsforhandling, hvis I ønsker at få den vejledning, der gives under et sådant møde.

I de fleste situationer oplever vi, at ægtefællerne når frem til en aftale efter en vilkårsforhandling. Men hvis det ikke lykkes, sender Statsforvaltningen sagen i byretten. Her vil dommeren bestemme vilkårene for separationen eller skilsmissen. På den måde bliver I stadig separeret eller skilt, men det tager længere tid.

skilsmisseskøde

MATHIAS M. LUND BACH

CAND.JUR. & Ejendomsmægler

Jeg har siden 2013 arbejdet med digital tinglysning, hvorfor jeg har et indgående kendskab til ændring af skøde i forbindelse med skilsmisse, separation og samlivsophør.

    Nyt skøde ved skilsmisse, 2.500 kr.Nyt skøde ved separation, 2.500 kr.Nyt skøde ved samlivsophør, 2.500 kr.*

    Bemærk at der herudover skal betales tinglysningsafgift til Staten på kr. 1.850. Ved samlivsophør skal der også betales variabel afgift.